Όροι Χρήσης

Η χρήση του ιστότοπου egnatiarealestate.gr  υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις («Όροι»), τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσουν αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και συμφωνείτε να τους συμμορφώνεστε. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξουμε τυχόν αλλαγές στους όρους αυτούς με μια ειδοποίηση στην αρχική μας σελίδα. Ελέγξτε τους όρους μας και την αρχική σελίδα κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε ποιοι όροι ισχύουν εκείνη τη στιγμή. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του ιστότοπου από τους χρήστες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους θα θεωρείται ως αποδοχή τους.

Στους παρόντες Όρους η Egnatia Real Estate S.A. αναφέρεται ως «Egnatia» ή «εμείς» ή «εμάς».

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Η Egnatia δεν παρέχει καμία εγγύηση, παραστάσεις ή δεσμεύσεις σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε ποιότητας, ακρίβειας, πληρότητας ή καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό αυτού του περιεχομένου) ή οποιουδήποτε περιεχομένου οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου που αναφέρεται προς ή πρόσβαση μέσω συνδέσμου υπερκειμένου μέσω αυτού του ιστότοπου.
 • Η Egnatia δεν εγγυάται, άμεσα ή έμμεσα, ότι ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν θα είναι απαλλαγμένο από λάθη ή παραλείψεις ή ότι το περιεχόμενο θα είναι ενημερωμένο, ασφαλές, αξιόπιστο ή ότι θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρήστη.
 • Η Egnatia δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να προκύψει από την εξάρτηση από πληροφορίες ή υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτού του ιστότοπου βασίζεται αποκλειστικά στην κρίση του χρήστη και αποτελεί δική σας ευθύνη. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις πληροφορίες στα υλικά που δημοσιεύονται, επικοινωνήστε απευθείας με την Egnatia. Προς αποφυγή αμφιβολιών, το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν αποτελεί συμβουλή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 • Τα πνευματικά δικαιώματα στο περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, αρχείων, κειμένων, εικόνων, γραφικών και συνημμένων σε αυτόν και η γενική απεικόνιση του ιστότοπου ανήκουν στην Egnatia και αποτελούν εμπορικά σήματα της Egnatia, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
 • Όλες οι ονομασίες προϊόντων που αναφέρονται στον ιστότοπο (εάν υπάρχουν) αποτελούν εμπορικά σήματα της Egnatia, εκτός από τα εμπορικά σήματα που υποδεικνύονται ότι ανήκουν σε άλλες εταιρείες. Τα ονόματα και τα λογότυπα που ταυτοποιούν την ιστοσελίδα μας και την Egnatia ανήκουν στην Egnatia.
 • Απαγορεύεται η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτού του ιστότοπου σε οποιαδήποτε μορφή εκτός από τις άδειες που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο. Όλα τα δικαιώματά μας διατηρούνται. Η Egnatia σας επιτρέπει να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε περιλήψεις ή έγγραφα από τον ιστότοπο (εκτός από περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτο μέρος και ορίζεται ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση, παρέχοντας τις πληροφορίες με τη λέξη «Egnatia», η οποία θα πρέπει να γράφεται ως μία λέξη με πεζά και, όπου ισχύει, να περιλαμβάνει την κατάλληλη δήλωση αποποίησης ευθύνης. Εάν παραβιάσετε αυτήν την περιορισμένη άδεια χρήσης, θα παραβιάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας και ενδέχεται να κινηθούμε νομικά εναντίον σας. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως εγγύηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή άδειας όσον αφορά οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • Δεν επιτρέπεται να:
  • τροποποιήστε τα έντυπα ή ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
  • ενσωματώσετε οποιοδήποτε υλικό, ή οποιοδήποτε μέρος του υλικού, από τον ιστότοπό μας ως μέρος οποιασδήποτε άλλης εργασίας ή δημοσίευσης, είτε σε έντυπη, ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή. ή
  • διανείμετε ή αντιγράψτε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ

 • Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να ανήκουν σε τρίτα μέρη (π.χ. άρθρα, δεδομένα ή περιλήψεις) ή μπορεί να υπάρχουν υπερσύνδεσμοι που οδηγούν σε εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτα μέρη. Η Egnatia δεν φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσιών σε σχέση με αυτές τις εξωτερικές ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.
 • Η Egnatia παρέχει τέτοιους συνδέσμους για τη διευκόλυνση των χρηστών του ιστότοπού της. Η Egnatia δεν έχει κανέναν έλεγχο στους ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτα μέρη ή στο περιεχόμενό τους, στους οποίους είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω αυτού του ιστότοπου, και επομένως η Egnatia δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τέτοιους ιστότοπους ή το περιεχόμενό τους.
 • Η Egnatia δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι χρήστες αυτού του ιστότοπου έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτα μέρη και είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι χρήστες πρέπει να λάβουν την άδεια από το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση αυτού του περιεχομένου.

ΛΗΨΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Egnatia δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτός ο ιστότοπος και οποιαδήποτε έγγραφα, αρχεία, λογισμικό και πληροφορίες που φιλοξενούνται ή λαμβάνονται από αυτόν τον ιστότοπο θα είναι απαλλαγμένα από ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, ωρολογιακές βόμβες, καταγραφείς πληκτρολόγησης, spyware, adware και άλλα επιβλαβή προγράμματα ή κώδικα υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί για να επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να υποστεί οποιοδήποτε άτομο που προέρχεται από οποιονδήποτε τέτοιο επιβλαβή κωδικό ή κωδικό υπολογιστή.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 • Ενδέχεται να ενημερώνουμε τον ιστότοπό μας από καιρό σε καιρό και ενδέχεται να αλλάξουμε ή να αποσύρουμε οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 • Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν θα είναι πάντα διαθέσιμο ή αδιάλειπτο. Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση. Μπορούμε να αναστείλουμε, να αποσύρουμε, να διακόψουμε ή να αλλάξουμε ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας εάν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να αποστέλλονται με email στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση egnatia.realestate@group-egnatia.gr . Σημειώστε σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται ότι το ερώτημά σας σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο της Egnatia ( egnatiarealestate.gr ).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Όποιος χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο συμφωνεί με αυτήν τη χρήση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

 • Είστε υπεύθυνοι για την παροχή όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων (π.χ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου). Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους Όρους και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.
 • Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Όπου οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς οδηγεί σε απώλεια ή ζημία σε οποιοδήποτε άτομο, το οποίο στη συνέχεια κινεί νομικά μέτρα εναντίον μας, συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για όλες τις απώλειες ή/και τις ζημίες που προκύπτουν από την αξίωση.
 • Χρησιμοποιήστε τον ιστότοπό μας μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα, ούτε περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του ιστότοπού μας από τρίτους·
 • Να μην εμπλέκεστε σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που είναι παράνομη ή που μπορεί να παρενοχλήσει ή να προκαλέσει αγωνία ή ενόχληση σε οποιοδήποτε άτομο.
 • Μην ανεβάζετε, δημοσιεύετε, μεταδίδετε ή διανέμετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες (i) όπου δεν κατέχετε ή δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό το υλικό ή (ii) που είναι παράνομο ή δυνητικά επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό ή άλλως άσεμνο, φυλετικά ή εθνοτικά ή άλλως απαράδεκτο ή βλάπτει τη φήμη της Egnatia.
 • Να μην παρεμβαίνετε, βλάπτετε ή διακόπτετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας, οποιονδήποτε εξοπλισμό, συστήματα ή δίκτυο που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του ιστότοπού μας.
 • Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για να κάνετε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης σε συστήματα ή δίκτυα τρίτων της Egnatia.
 • Να μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή άλλων δραστηριοτήτων ή για τη συμβολή σε δραστηριότητες που απαγορεύονται από το νόμο.
 • Μην μεταδίδετε δεδομένα και μην στέλνετε ή ανεβάζετε υλικό που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, ωρολογιακές βόμβες, καταγραφείς πληκτρολόγησης, spyware, adware ή άλλα επιβλαβή προγράμματα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί για να επηρεάσει δυσμενώς τη λειτουργία οποιουδήποτε υπολογιστή ή υλικού.
 • Χρησιμοποιήστε το τρέχον λογισμικό ελέγχου ιών.
 • Να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε ή επαναπουλήσετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας.
 • Ενημερώστε απευθείας την Egnatia για οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιουδήποτε είδους εναντίον σας για οποιαδήποτε χρήση αυτού του ιστότοπου και, μετά από αίτημα της Egnatia, να παύσει αμέσως τη δράση για την οποία υποβλήθηκε η αξίωση ή ενέργεια. και
 • Ενημερώστε απευθείας την Egnatia για τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν τα δεδομένα εγγραφής σας (εάν υπάρχουν). Είναι υποχρέωσή σας να διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα εγγραφής σας (εάν υπάρχουν) είναι ενημερωμένα.

ΓΕΝΙΚΩΣ

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί μη εκτελεστή από τα δικαστήρια, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την επιβολή των υπόλοιπων διατάξεων αυτών των Όρων.

Αυτοί οι Όροι (μαζί με τυχόν πολιτικές που αναφέρονται στους παρόντες Όρους) αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ κάθε χρήστη και της Egnatia και διέπει την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου από τους χρήστες. Αυτοί οι Όροι αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη ή σύγχρονη συμφωνία μεταξύ κάθε χρήστη και της Egnatia σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.