""

Улица Смирнис и Колокотрони

Локал од  395 м² са магацином од 272 м²  – Спремно за предају.

Близу центра Општине западног Солуна и Нее Политие