Κаламарија Агиос Иоанис

Улица Генимата и Египтиади – Локал од 690 м² са простором у сутерену од  320 м²  – Спремно за предају.
Сазидан је близу раскрснице Обилазног пута и улаза у Каламариу, у области где се налазе сви велики тржни центри источног Солуна (према аеродрому).