:: Egnatia - пословни простор - _ЕВОЗМОС ЦЕНТАР
Улица Ефесу

Локал од 96 м²   – Спремно за предају.
У централном трговачком делу Евозмоса.