O.T. 578

Локал од  2.980  м² са простором у сутерену од  1.700 м²  (са прилазом)
Завршена је конструкција скелета.