Ο.Τ. 679

Зграда пословног простора (Локали, канцеларије, сутерен са прилазом)
Спремно за предају.
Локал од  360 м² (подземни parking 350 м²), Локал од 150 м²  (магацин од 130 м²).
Простори за канцеларије на првом спрату.