""

 
 

О.Т. 690

Локал од 1.250 м² са простором у сутерену од  1.250 м² (са прилазом) – Спремно за предају.