:: Egnatia - пословни простор - _ЕВОСМОС - Ο.Τ. 717
""

Ο.Τ. 717

Локал од 1.250 м² са простором у сутерену од  1.100 м² (са прилазом)
Завршена је конструкција скелета.