:: Egnatia - пословни простор - _ЕВОСМОС - O.T. 704
""

Ο.Τ. 704

Локал од   200 м² са магационим простором од 164 м². – Спремно за предају.