Ο.Τ. 758

Локал од  208 м² са магационим простором од 191 м²

Локал од 267м² са магационим простором од 242 м²

Локал од 269м² са магационим простором од 206 м²Спремно за предају.