OREOKASTRO_OT_04_p.jpg
 
Улица Анемонис у Галинији

У мирном окружењу, са ниским зградама, у Галинији Ореокастра, на плацевима површине 1.820 м², зида се насеље од осам мезонета.
Сваки стан има искључиво право на кориштење дела земљишта испред и иза зграде, док је улаз независтан за сваки од њих. 
Шест станова се зидају на четири нивоа, од којих је најнижи сутерен и користи се искључиво као паркинг.
Остале два стан се зидају на три нивоа и планирана су места за паркирање у њиховом сопственом делу. Сви нивои у мезонети су међусобно повезани степеништем и лифтом.