Техницке Предиспозиције - Квалитет

Скелет
Од армираног бетона квалитета C20/25 и опреме категорије St IV B500s увек у сагласности се одобреним пројектом за који је добијена дозвола. 

Зидање
Спољашњи зидови су дебљине 23cm и зидају се дуплом циглом димензија 9x15x35 са неопходним празним простором за постављање термоизолационог материјала (стаклена вуна од полиестера дебљине 5 cm) или звучне изолације (камена вуна 5cm) у случајевима зидова који се налазе између два стана. Унутрашњи зидови су дебљине 9cm и зидају се само са циглом димензија 9x15x35.

Малтерисање
Са спољашње стране се примењује готов фабрички малтер који се наноси у три слоја (шприцање, основни груби слој и завршни слој - глазура), док се изнутра користи готов малтер од гипса Knauf (MP-Leight). Постављају се  угаони профили у хоризонталним и усправним ивицама, такође и алуминијумска фолија обложена стакленом вуном за појачавање наноса (промене конструкцијских елемената, површине са стакленом вуном од полиестера).

Електричне инсталације
Електрична инсталација ће се конструисати од материјала који је сертификован и одобрен од стране Електродистрибуције. Читав круг каблова ће се поставити унутар пластичних цеви или спирала. Материјал инсталације (табла, осигурачи и сл.) биће производи фабрика које су сертификоване (Hager, ABB, Siemens). У собама ће се поставити 3 утичнице за струју од  220V, утичница за телефон, утичнице за сателитску телевизију, прекидач ал-ретур. Сви станови поседују интерфон са екраном и инсталације аларма. Све утичнице и прекидачи су производи фирме Legrand.

Водоинсталације - Грејање
Комплетна водоводна инсталација састоји се од топлотно заварених цеви, инсталација канализације је од пластичних цеви PVC 6 atm  и инсталација аутономног грејања са топлотним телима је типа панел. Такође постоји инсталација за постављање бојлера на соларну енергију.

Мермери
Постављање спољашњих оквира за прозоре и врата, облагање степеништа (степенице), постављање нивоа степеништа и облагање предњег дела  са белим мермером врхунског квалитета.

Плочице
Облагање подова и зидова плочицама које су производи европских фабрика. Власник одабира квалитет, боју и димензије плочице, под условом да то дозвољава фаза у којој се налази изградња. 

Металне ограде
Облик, димензије и размаци који сачињавају ограду конструишу се према архитектонском пројекту. 

Наношење масне фарбе
Припрема свих површина са подлогом – лепком чија је сировина акрилик. Тада услеђује наношење боје у три слоја, узастопна и укрштена.  Све боје су производи фабрика које поседују сертификат (Kraft, Vechro, Vitex).
 
Спољашњи прозори и врата
Постављају се пластичне конструкције, оне које се отварају и оне који се отварају и затварају, у оквиру од PVC-а који је производ немачких фабрика, у складу са архитектонским пројектом. Сачињени су од дуплог стакла (дебљине 4mm+4mm) са празним међупростором од 18mm и мостовима термичког прекида, тако да се постигне највећа могућа звучна и топлотна изолација станова.  
 
Унутрашњи прозори и врата
Постављају се дрвени пресовани оквири анигре са шипкама које улазе у лежиште. Такође, постављају се блиндирана врата са дванаест тачака обезбеђења са адекватном шемом.
Власник бира боју унутрашњих прозора и врата, под условом да то дозвољава фаза у којој се налази изградња. 

Кухиња
Врата кухињских делова ће бити од бакелита или лака, док ће радна површина бити од Duropal-а дебљине 4mm. Дизајн и боја кухињског намештаја ће бити искључиво избор власника.