профил

΄΄EGNATIA CONSTRUCTION & REAL ESTATE΄΄ припада «ГРУПИ ПРЕДУЗЕЋА ЕГНАТИА» са седиштем у Солуну, улица Макријани 106, Τ.Κ. 564 31, Ставруполи. Поседујући искуство од 30 година на тржишту некретнина, људи запослени у «ЕГНАТИ-и» изградили су стамбене и пословне зграде у укупне површине веће од  350.000 м³.   
  
Широм Грчке Предузеће је саградило станове, мезонете, куће за одмор у природи, пословне просторе, локале и канцеларије, индустријска постројења, фабрике, ланце продавница, супермаркете, школске зграде, такође предузимало је и извођење општинских јавних радова.

Некретнине које зида налазе се или на земљишту које је власништво предузећа или по принципу да власник плац препусти фирми за изградњу, а за узврат добије стан.
По поруџбини зида пословни или стамбени простор, на плацу који припада клијенту или на површини која је власништво предузећа, пружајући комплетну техничку стручну услугу, од издавање дозволе за градњу и пројекта, стручног надзора, конструисања, па све до коначног предавања грађевинског дела као и after sales услуга.  

«ГРУПА ПРЕДУЗЕЋА ЕГНАТИА» је активна на простору целог Балкана, у телекомуникацијама, у конструисању, у области енергетике, док поседује и фабрику за производњу ливених делова којима снабдева предузећа у земљи, али и у иностранству.
У области телекомуникација са предузећем ΄΄EGNATIA TEL΄΄ заузима значајно научно место, као и финансијско, што представља за Групу активност од врхунског значаја за њен економски развој.

΄΄EGNATIA CONSTRUCTION & REAL ESTATE΄΄ предузима извођење приватних али и јавних Специјалних Техничких Радова, пружајући целокупну техничку услугу.

„ЕГНАТИА МЕЛЕТИТИКИ“, једна од предузеће Групе, припрема све неопходне прорачуне и пројекте, архитектонске, статистичке, електромеханичке, пројекте који воде рачуна о заштити животне средине, о заштити од пожара, о безбедности и хигијени и преузима на себе све обавезе које проистичу у процесу издавања неопходних дозвола.
 
΄΄EGNATIA CONSTRUCTION & REAL ESTATE΄΄  је предузеће специјализирано за сваку категорију техничког знања, конструише, пружа стручни надзор и гарантује стручну подршку.
Строго се придржава временског рока који је одређен по питању свих својих радова и пројеката.  

Сарађује искључиво са провереним набављачима и поседује сопствене машине и возила.
За зидање и постављање крова на металним грађевинама, за снабдевача задужено је предузеће „ЕГНАТИА АЕТТЕК“ ове Групе, које производи металне конструкције на потпуно аутоматизованој производној траци.

΄΄EGNATIA CONSTRUCTION & REAL ESTATE΄΄ је власник плацева који се налазе на кључним трговачким тачкама у Солуну, Каламарији (Агиос Иоанис),  као и у делу под називом Ново Проширење Евозмоса, у Ореокастру.
На овим локацијама, а на основу налога који су издала предузећа, ланци продавница, трговачка предузећа и улагачи, конструише и зида, а такође руководи и надзире све техничке радове.
 
Ο „ГРУПА ПРЕДУЗЕЋА ЕГНАТИА“ и  ΄΄EGNATIA CONSTRUCTION & REAL ESTATE΄΄  поседују Локале и Канцеларије које су на располагању за изнајмљивање, са врхунским квалитетом  и апсолутном вредношћу, један од начина за обезбеђивање прихода за купце – инвеститоре. 

egnatia
МЕЛЕТИТИКИ
Пројекти и прорачуни
•  Архитектонски
•  Статички
•  Електромеханички
•  заштити животне средине
•  противпожарној заштити   
•  Безбедност & Хигијена
Процедуре подношења захтева и добијања дозволе за почетак и окончање радова

egnatia
TEL ΑΕ  
•  Службе за стицање земљиштља
•  Службе за легализацију
•  Истраживање и побољшање нових производа
•  Службе за пројектовање
•  Руковођење надгледања техничких, конструкционих и квалитетних елемената
•  Конструкционе Службе
•  Службе постављања опреме за телекомуникацију
•  Службе одржавања                      
 
egnatia
energy  
•  Производња енергије са фотоволтажним елементима
•  Радови на бази
•  Снабдевање set материјала    

egnatia
ΑΕΤΤΕΚ  
•  Фабрика за производњу металних конструкција
•  Постављање мрежа
•  Конструкција и постављање металних делова 

egnatia
FOUNDRY S.A.  
•  Производња ливених елемената и Трговина
•  Производња делова за уземљење и заштиту од удара грома
•  Металографска радионица
•  Пројектовање и конструкција модела
•  Контрола механичке издржљивости и особина метала
•  Термичка обрада
•  Машински радови
•  Истраживање и побољшање нових производа
                          
egnatia
ΟΕΓΕ  
•  Увоз и трговина аутомобилским гумама и алуминијумским раткапама и њихова дистрибуција на велико  

egnatia
CONSTRUCTION & REAL ESTATE
Конструкција – Продаја
•  Насеља (Станови, Мезонете, Куће за одмор - Викендице)
•  Пословни простор (Локали, Канцеларије)
•  Специјални Технички радови (Super Markets, Индустријска здања, Фабрике, Трговачки центри, Shops in a Shop, Ланац продавница)
•  Некретнине за изнајмљивање (Локали за изнајмљивање, Канцеларије за изнајмљивање)

SHELTER
Производња полуготових кућица за
•  Телекомуникационе и радиотелевизијске опреме
•  Парова за производњу електричне енергије
•  Електромашинске опреме
•  Целокупних решења по поруџбини клијената 

Некретнине наше Групе изнајмљују успешне фирме, трговачка предузећа и организације.

Клијенти Групе су COSMOTE ROMANIA, GLOBUL BULGARIA, ΟΤΕ, COSMOTE, WIND, NOKIA, ERICSSON, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, FORTHNET,  ΜΟTOROLA, Q-TELECOM, ALCATEL,NORTEL, TELELINK, HELLAS COM, MTS SKOPIA, AMC ALBANIA, GLOBUL BULGARIA, TELLAS, MARAK, COSMOROM, ЕMPORIKI BANK, БРА
А ВЕРОПУЛИ, DIA HELLAS, ГРЧКА ИНДУСТРИЈА ВОЗИЛА, ГРЧКА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА, РАТНА МОРНАРИЦА, ИТИКО, ГРЧКА ЖЕЛЕЗНИЦА, ГРЧКА ИНДУСТРИЈА ШЕЋЕРА, ОПШТИНА СОЛУН, ОПШТИНА ЕВОЗМОС, ОПШТИНА СТАВРУПОЛИС, ПЕРФЕКТУРАЛНА САМОУПРАВА КАСТОРЈА итд.