""

Улица Смирни и Колокотрони

Търговска сграда от 395 кв.м. със складово помещение от 272 кв.м. – Обектът е готов за предаване.
В близост до центъра на многолюдната Община на Западен Солун и Новия Град.