Улица Ефесу

Търговска сграда от 96 кв.м. – Обестът е готов за предаване.

На централната търговска улица на Евосмос.