:: Egnatia - професионални помещения - _ЕВОСМОС - Ο.Τ. 717
""
 

Ο.Τ. 717

Търговска сграда 1.250 кв.м. с подземен етаж от 1.100 кв.м. (с рампа)

Бе завършена скелетната конструкция.