O.T. 578

Търговска сграда от 2.980 кв.м. с подземен етаж от 1.700 кв.м. (с рампа).

Бе завършена скелетната конструкция.