Ο.Τ. 679

Сграда от недвижим имот за професионално ползване (Търговски сгради, офиси, подземни етажи с рампа)
Обектите са готови за предаване.
Търговска сграда от 360 кв.м. (подземен паркинг от 350 кв.м.), Търговска сграда от 150 кв.м. (склад 130 кв.м.).    Офисни помещения на първия етаж.