""
 

О.Т. 690

Търговска сграда 1.250 кв.м. с подземен етаж от 1.250 кв.м. (с рампа) – Обектът е Готов за предаване.