профил

"EGNATIA CONSTRUCTION & REAL ESTATE" принадлежи на "ЕГНАТИЯ ХОЛДИНГ" със седалище в град Солун, улица Макрияни 106, П. К. 564 31, Ставруполи.

С 30 годишния си опит на пазара на недвижими имоти човешките ресурси и работната ръка на "ЕГНАТИЯ" са построили жилищни и професионални сгради с обща площ надхвърляща 350.000 кв.м.

На територията на цяла Гърция от фирмата са построени апартаменти, мезонети, вилни сгради, професионални помещения, търговски сгради и офиси, сгради за индустриално ползване, промишлени предприятия, търговски вериги, Super Markets, образователни сгради, публични строежи.

Конструираните от нея недвижими имоти са разположени какато на парцели, собственост на фирмата, така и на чужди парцели по правилата на отдаване на места за строеж при получаване в замяна на недвижим имот.

Може да конструира по ваше нареждане сграда за професионално ползване или жилищна сграда на парцела на клиента или на парцел, собственост на фирмата, предоставяйки Интегрирани Технически Услуги, като се започне с издаване на разрешение за строеж и проектиране, контрол и надзор и конструиране и се стигне да крайното предаване на строежа и услугите after sales.

"ХОЛДИНГ ЕКНАТИЯ" развива своята дейност на цялата територия на Балканите, и в областта на телекомуникационните услуги, инжинерството и енергийния сектор, а същевременно разполага със завод за производство на ляти части, с които снабдява военни промишлени предприятия в страната и чужбина.

В сектора на телекомуникациите заема важно научно и икономическо място, представлявано от "EGNATIA TEL", отличаващо я с интенцивна дейност, представляваща важен момент в икономическото развитие на Холдинга.

“EGNATIA CONSTRUCTION & REAL ESTATE” се заема с частни, но и държавни Специални Технически Строежи, предоставяйки Интегрирани Технически Услуги...
«ЕГНАТИЯ МЕЛЕТИТИКИ», една от фирмите на Холдинга, разработва всички необходими планове – архитектурни, статични, електротехнически, за околната среда, за противопожарна защита, сигурност & хигиена, и се заема с процедурите, свързани с издаването на необходимите разрешителни.
“EGNATIA CONSTRUCTION & REAL ESTATE” с техническите си познания и потенциал, строго класифициран съобразно отделните категории, строи, контролира и гарантира Отговорна Поддръжка.
Спъзва строго определените срокове за извършените дейности, както и бюджетите.
Сътрудничи си с утвърдили се доставчици и разполага със собствени машини и превозни средства.
За построяването и покриването на метални сгради, нейт сътрудник и доставчик е фирма «ЕГНАТИЯ АЕТТЕК» от Холдинга, която произвежда метални конструкции с изцяло автоматизиран производствен процес.
 
“EGNATIA CONSTRUCTION & REAL ESTATE” е собственик на земя във възлови търговски места в Солун, Каламаря (Агиос Йоанис), Новия Обширен Район на Евосмос, Ореокастро.
На тези парцели и по желание на фирми, верги магазини, търговски фирми и инвеститори, строи и управлява Технически Обекти.
 
«ХОЛДИНГ ЕГНАТИЯ» и “EGNATIA CONSTRUCTION & REAL ESTATE” разполагат с Търговски сгради и Офиси за отдаване под наем, характеризиращи се с висока ефективност и гарантирана надценка, гарантиран доход за купувачите – инвеститори.
Недвижимите имоти но Холдинга са отдадени под наем на мощни фирми, търговски фирми и организации.

Egnatia
ПРОЕКТИРАНЕ
Проекти
•  Архитектурни
•  Статични
•  Електронно – технически
•  Но околната среда
•  За противопожарна защита
•  За безопасност & хигиена
Процедури по подаване на молби и издаване на разрешения за стартиране и завършване на обекти.

Egnatia
TEL AE
•  Услуги, свързани с придобиването на земя
•  Услуги по озаконяването
•  Изследване и развитие на нови продукти
•  Проектантски услуги
•  Управленски контрол върху техническите, конструкционни и качествени елементи
•  Конструкционни услуги
•  Услуги по инсталиране на телекомуникационно оборудване
•  Услуги по поддръжката

Egnatia
Energy
•  Производство на енергия със светлинноизлъчващи елементи
•  Дейности по полагане на основи
•  Доставка на set материали

Egnatia
AETTEK
•  Завод за производство на метални конструкции
•  Инсталиране на мрежи
•  Конструиране и инсталиране на метални части

Egnatia
FOUNDRY S.A.
•  Производство и Търговия с ляти части
•  Производство на части за заземяване и защита против мълнии
•  Цех по металография
•  Проектиране и конструиране на модели
•  Контролиране на механичната резистентност и свойствата на металите
•  Топлинна обработка
•  Машиностроителна дейност
•  Изследване и развитие на нови продукти

Egnatia
OEГЕ
•  Внос и търговия с автомобилни гуми и алуминиеви джанти и продажба на едро
 
Egnatia
CONSTRUCTION & REAL ESTATE
Строителство – Продажба
•  Жилищни сгради (Апартаменти, Мезонети, Вилни сгради)
•  Сгради за професионално ползване (Търговски сгради, Офиси)
•  Специални Технически Обекти (Super Markets, Промишлени сгради, Заводи, Търговски Центрове, Shops in a shop, Търговски вериги)
•  Недвижими имоти под рента (Търговски сгради под наем, Офиси под наем)

SHELTER
Производство на конструкторни модули за къщички
•  Телекомуникационно и радиотелевизионно оборудване
•  Електропроизвеждащи чифтове
•  Електронно – тихническо оборудване
•  Интегрирани решения по поръчка на клиента

Клиенти на Холдинга са COSMOTE ROMANIA, GLOBUL BULGARIA, ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ГЪРЦИЯ (OTE), COSMOTE, WIND, NOKIA, ERICSSON, GERMANOS, FORTHNET, MOTOROLA, Q-TELECOM, ALCATEL, NORTEL, TELELINK, HELLAS COM, MTS SKOPIA, AMC ALBANIA, GLOBUL BULGARIA, TELLAS, MARAK, COSMOROM, ТЪРГОВСКА БАНКА ГЪРЦИЯ, ВЕРОПУЛИ & CO, DIA HELLAS, ELBO, ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА ПО ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, ВОЕННАТА ФЛОТА, ГРЪЦКИТЕ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ, ГРЪЦКА ПРОМИШЛЕНОСТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР, ОБЩИНА СОЛУН, ОБЩИНА ЕВОСМОС, ОБЩИНА СТАВРУПОЛИ, ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ НА КАСТОРЯ и т.н.