3

ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟ

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
(χωρίς κόμμα ή τελεία πχ. 36000)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ
(σε έτη)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
(8 ή 15 - όχι 0,08 ή 15%)
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ...

Στον παραπάνω πίνακα συμπληρώνετε τρία από τα τέσσερα συνολικά δεδομένα που αφορούν το στεγαστικό σας δάνειο και αναζητάτε μέσω του πλήκτρου ΄΄ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ΄΄, το τέταρτο.

ΣΕΝΑΡΙΟ 1: Υπολογίζω τη μηνιαία δόση
Έχετε καταλήξει σε ποσό δανείου και διάρκεια (σε έτη) που θέλετε να αποπληρώσετε το δάνειο, ενημερωθήκατε για τα επιτόκια που προσφέρουν τα διάφορα πακέτα των τραπεζών και επιλέξατε το ονομαστικό επιτόκιο (%) και θέλετε να υπολογίσετε την μηνιαία δόση.

ΣΕΝΑΡΙΟ 2: Υπολογίζω το ποσό του δανείου
Έχετε αποφασίσει για τη διάρκεια (σε έτη) του δανείου σας, για το ονομαστικό επιτόκιο (%), για τη μηνιαία δόση που μπορείτε να ανταποκριθείτε και αναζητάτε το ποσό του δανείου που αντιστοιχεί στα παραπάνω δεδομένα.

ΣΕΝΑΡΙΟ 3: Υπολογίζω τη διάρκεια (σε έτη/μήνες)
Ποσό δανείου, επιτόκιο ονομαστικό (%) και μηνιαία δόση σας είναι γνωστά. Θέλετε όμως να υπολογίσετε για τα παραπάνω δεδομένα, ποια είναι η διάρκεια του δανείου. Για να υπολογίσετε τη διάρκεια του δανείου σε μήνες, πολλαπλασιάστε την προκύπτουσα διάρκεια σε έτη, επί 12.
π.χ. Για 100.000 ευρώ, επιτόκιο 5%, μηνιαία δόση 500 ευρώ προκύπτει διάρκεια δανείου 35,92 έτη, δηλαδή 431 μήνες.

νομική σημείωση