:: Εγνατία - Όμιλος Εταιριών - οικίες - ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ_ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟ 1

ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟ 5

ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟ 6

ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟ 7

ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟ 4

ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟ 2
νομική σημείωση